Serveis

El nostre equip està format per:

  • Advocats
  • Psicòlegs
  • Treballadors Socials
 

Activitats
Algunes d’aquestes activitats són:
- Escolta activa: sessions individuals
- Sessions d’escolta activa grupal per compartir sense jutjar a ningú
- Dinàmiques grupals
- Coneixement personal a través de l’Enneagrama
- Creació de contes expressius
- Dibuix i Pintura i d’altres tècniques artístiques.
- Grafoteràpia
- Musicoteràpia i relaxació mental a través del so
- Risoteràpia
- Balls, danses, expressió corporal
- Ioga, tai-txi, relaxació, meditació ...
- Tallers d’autoestima
- Tallers de pensament positiu i correcció dels pensaments erronis
- Teràpia cognitiva i conductual
- Altres...